AHHAA ir zinātnes centrs, kura galvenais uzdevums ir iepazīstināt zinātni plašam cilvēku lokam. Šobrīd mūsu AHHAA pasākumus ir apmeklējuši vairāk nekā 3 miljoni cilvēku visās vecuma grupās. Galvenā metode ir “rokas-klāt” izstādes, bet ir iespējams darboties arī planetārijā, darbnīcās un zinātnes tēatrī. Skolām tiek piedāvātas arī dažādas mācību programmas. AHHAA gaida apmeklētājus visos vecumos, lai šeit pavadītu saturīgu un piedzīvojumu pilnu dienu.

AHHAA ir starptautiski atzīts sadarbības partneris vairākās organizācijās. Šodien AHHAA vada Ziemeļvalstu Zinātnes Centru Asociāciju (NSCF) un ir Eiropas Zinātnes Centru Organizācijas vadībā (ECSITE). Papildus tam, AHHAA darbojas arī Eiropas Zinātnes Festivālu Organizācijā (EUSEA) un Starptautiskajā Planetāriju Apvienībā.

AHHAA arī darbojas vairākos starptautiskos projektos, kā piemēram, projektā PLACES, kas ietver sadarbību starp 69 dažādām Eiropas pilsētām un ir spēkā līdz 2014. gadam. Kā arī AHHAA piedalās projektā Foodweb, kas uz Baltijas jūras piemēra iepazīstina ar sakarībām starp cilvēku, pārtikas kvalitāti un vidi.

AHHAA zinātnes centrs uzsāka savu darbību kā Tartu Universitātes projekts 1997.gada 1. septembrī. Sākot no 2000.gada sākuma, AHHAA darbojās Tartu Tähetorn telpās. No 2009. gada atradās AHHAA Dienvidu centrā (Lõunakeskus). Arī Tallinas Brīvības laukumā darbojies AHHAA centrs no 2009-2013. 

2011. gada 7.maijā AHHAA zinātnes centrs atvēra savas jaunās mājas durvis Sadama ielā 1. AHHAA misija ir vērtēt mācīšanos, piedāvājot atklāšanas prieku visiem. Ahhaa slogans ir: “Domāsim rotaļīgi!”. Savas misijas izpildīšanai AHHAA maina mācīšanās vērtību nostāju; piedāvā motivāciju mūžu garai mācīšanās vēlmei un veido zinātnisku, uz zinībām balstītu, domāšanas veidu caur inspirējošu, piedzīvojumu pilnu pieredzi.